Ngành luật có nên sử dụng phần mềm CRM?
Được thiết kế cho các nhu cầu riêng biệt của luật sư và công ty luật, việc xây dựng hệ thống crm Luật có thể giúp theo dõi khách hàng, các loại vụ kiện mà khách hàng gặp phải và liên hệ quan trọng
Được thiết kế cho các nhu cầu riêng biệt của luật sư và công ty luật, việc xây dựng hệ thống crm Luật có thể giúp theo dõi khách hàng, các loại vụ kiện mà khách hàng gặp phải và liên hệ quan trọng đối với hoạt động trơn tru của bất kỳ văn phòng luật nào. Hệ thống CRM có thể được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của một luật sư, bao gồm các chức năng cần thiết trong quản lý quan hệ khách hàng. Chúng tôi nhận ra rằng các yếu tố quan trọng không chỉ bao gồm cách triển khai phần mềm này, mà tại sao và làm thế nào nó sẽ giúp luật sư thành công
I. Tại sao Luật sư có Nhu cầu CRM khác nhau?
Việc thực hành pháp luật đưa ra những thách thức độc đáo. Kiến thức để thực hành chỉ là khởi đầu; ứng dụng của nó đòi hỏi sự hiểu biết về con người cũng như luật pháp. Số lượng giấy tờ cần thiết giữa khách hàng, tòa án và lưu giữ hồ sơ đã khiến việc sắp xếp thông tin này trở nên khó khăn.
CRM cung cấp không gian cơ sở dữ liệu thông tin liên hệ có tổ chức, có thể sắp xếp, cho phép người hành nghề pháp lý tập trung vào việc giúp đỡ khách hàng, không mất thời gian tìm kiếm khách hàng. Nhanh chóng theo dõi thông tin của các khách hàng khác nhau và duy trì giao tiếp với khách hàng, hiệu quả làm việc sẽ được cải thiện hơn.
Phần mềm crm mobile dành cho luật sư có thể làm cho các nhiệm vụ này đơn giản hơn nhiều. Mối quan hệ với khách hàng tốt đẹp sẽ là tiền đề cho sự phát triển của doanh nghiệp Luật.
II. Những chức năng quan hệ khách hàng nào là quan trọng đối với một luật sư?
Làm cho mọi thứ dễ dàng hơn nghe có vẻ tốt, nhưng thế giới của pháp luật không hoạt động trên những ý định mơ hồ. Thực hành thực tế và các công cụ thực tế dựa trên chi tiết; cho dù một luật sư mới làm việc một mình hoặc một công ty lớn sử dụng nhiều nhóm, bạn sẽ cần CRM dành cho ngành Luật của bạn đơn giản và dễ sử dụng.
Phần mềm này sẽ chuyển đổi danh sách thông tin liên lạc trên các danh sách còn tồn tại vào một cơ sở dữ liệu. Lấy dữ liệu từ Outlook và các chương trình email khác và tổng hợp dữ liệu từ luật sư, trợ lý và những người khác đảm bảo một danh sách duy nhất tránh sự dư thừa và cũng tránh bỏ sót những người có liên quan.
Các chuyên gia và chuyên gia tư vấn khác nhau cũng có thể lưu trữ thông tin liên lạc của họ theo cách này, giúp cho việc đặt câu hỏi cho phép bạn tiếp tục thực hành một cách hiệu quả. Phần mềm CRM dành cho luật sư có thể giúp các luật sư đơn lẻ theo dõi lượng dữ liệu cần thiết, đồng thời giúp các công ty lớn hơn củng cố thông tin mà nếu không có thể nằm rải rác trong đống giấy tờ trên bàn.
III. 3 cách để biết bạn đã sẵn sàng cho Giải pháp CRM
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc ưu tiên các nhiệm vụ, bạn có thể sẵn sàng cho giải pháp CRM. Khối lượng công việc lớn trong Doanh nghiệp Luật có thể bị chồng chéo, không có ai xử lý. Giải pháp CRM sẽ giúp bạn sắp xếp các công việc cần thiết, ưu tiên lên trước. Thông báo cho nhân viên tư vấn của bạn công việc sắp hết hạn.
Một giải pháp CRM cũng sẽ giúp bạn nếu bạn gặp khó khăn với việc lên lịch. Các cuộc hẹn cần phải được lên lịch trong các vụ án; Làm thế nào khi công việc bị chậm trễ vì một số việc nhỏ chưa hoàn thành hoặc khi bỏ lỡ một cuộc hẹn với nhân chứng hay bị cáo ? Những sai lầm nhỏ này có thể tăng lên theo thời gian và thiếu tính chuyên nghiệp và xuất sắc mà một công ty luật phải có.
Nếu thông tin về các trường hợp bị mất hoặc rải rác trên nhiều cơ sở dữ liệu, một giải pháp CRM sẽ giúp bạn. Ngay cả các cơ sở dữ liệu riêng biệt có tổ chức nhất cũng cần có thời gian để sắp xếp và so sánh với nhau; một giải pháp tích hợp có thể giúp bạn giữ mọi thứ theo thứ tự, giúp bạn dễ dàng tìm thấy thông tin của khách hàng.
IV. CRM dành cho ngành Luật có thể giúp luật sư thành công như thế nào?
CRM Luật được xây dựng chặt chẽ, thống nhất và khoa học. Điều này giúp các công ty Luật cắt giảm các chi phí hậu cần, tiết kiệm thời gian.
.Truyền thông là cốt lõi của bất kỳ doanh nghiệp nào, và luật sư và các công ty luật có nhu cầu giao tiếp độc đáo. Hợp nhất đơn giản các danh sách liên lạc và tin nhắn trước đây của công ty trong AMIS CRM giúp tăng tốc độ liên lạc và tránh lãng phí thời gian.
Copy link